μ•„λ„λ‹ˆμŠ€ / Reminiscence Adonis
Rank: 3629th, it has 2.1K monthly / 37.5K total views.
Authors: Hye-dol
Artists: Team adonis
Genres: Shoujo , Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Martial Arts , Romance , Supernatural , Time Travel
Original language: Korean
Translated language: Indonesian
Original work: Ongoing
Summary:
Ianna and Arhad had much in common. They both only cared about themselves, and were madly obsessed with each other. The difference is one wanted the other's warmth, and the other wanted submission. Though Ianna's life ended in a heated battle against Arhad, the Kingdom's emperor, she is reincarnated into the same life for reasons unknown. Two people who faced misery in their previous life now have a chance to meet again. Will the same tragedy repeat itself, or can Ianna change the course of history?
show the remaining

Chapters (193)

${localHistory_item.text_epi} ${localHistory_item._time_ago}
Chapter 193
Chomelt 204 + 983 6 days ago
Chapter 192
Chomelt 240 + 1.1K 13 days ago
Chapter 191
Chomelt 285 + 1.4K 19 days ago
Chapter 190
Chomelt 342 + 1.8K 27 days ago
Chapter 189
Chomelt 394 + 2K 35 days ago
Chapter 188
Chomelt 430 + 2.3K 43 days ago
Chapter 187
Chomelt 430 + 2.4K 50 days ago
Chapter 186
Chomelt 490 + 2.3K 50 days ago
Chapter 185
Jayoyo 1.8K + 8.7K 360 days ago
Chapter 184
Jayoyo 1.4K + 6.5K 360 days ago
Chapter 183
Jayoyo 1.6K + 7.1K 429 days ago
Chapter 182
Jayoyo 1.2K + 6.1K 429 days ago
Chapter 181
Jayoyo 1.2K + 6.1K 429 days ago
Chapter 180
Jayoyo 1.4K + 6.6K 429 days ago
Chapter 179
Jayoyo 1.3K + 6.8K 429 days ago
Chapter 178
Jayoyo 1.3K + 6.5K 429 days ago
Chapter 177
Jayoyo 1.3K + 6.2K 429 days ago
Chapter 176
Jayoyo 1.4K + 6.8K 430 days ago
Chapter 175
Jayoyo 1.3K + 6.1K 430 days ago
Chapter 174
Jayoyo 1.3K + 6K 430 days ago
Chapter 173
Jayoyo 1.3K + 6.1K 430 days ago
Chapter 172
Jayoyo 1.3K + 6K 430 days ago
Chapter 171
Jayoyo 1.3K + 5.9K 430 days ago
Chapter 170
Jayoyo 1.4K + 6K 430 days ago
Chapter 169
Jayoyo 1.6K + 6.8K 531 days ago
Chapter 168
Jayoyo 1.3K + 6.3K 531 days ago
Chapter 167 : [Fixed]
Jayoyo 1.5K + 7.3K 531 days ago
Chapter 166
Jayoyo 1.3K + 6.3K 548 days ago
Chapter 165
Jayoyo 1.3K + 6.8K 555 days ago
Chapter 164
Jayoyo 1.2K + 6.8K 565 days ago
Chapter 163
Jayoyo 1.4K + 7K 572 days ago
Chapter 162
Jayoyo 1.3K + 7.3K 572 days ago
Chapter 161
Jayoyo 1.3K + 7.2K 585 days ago
Chapter 160
Jayoyo 1.3K + 6.8K 593 days ago
Chapter 159
Jayoyo 1.3K + 6.7K 598 days ago
Chapter 158
Jayoyo 1.3K + 6.7K 607 days ago
Chapter 157
Jayoyo 1.3K + 6.7K 609 days ago
Chapter 156
Jayoyo 1.4K + 6.8K 609 days ago
Chapter 155
Jayoyo 1.2K + 6K 609 days ago
Chapter 154
Jayoyo 1.2K + 6K 609 days ago
Chapter 153
Jayoyo 1.2K + 6.1K 609 days ago
Chapter 152
Jayoyo 1.2K + 6K 609 days ago
Chapter 151
Jayoyo 1.2K + 5.8K 609 days ago
Chapter 150
Jayoyo 1.2K + 5.9K 609 days ago
Chapter 149
Jayoyo 1.1K + 5.7K 609 days ago
Chapter 148
Jayoyo 1.1K + 5.9K 609 days ago
Chapter 147
Jayoyo 1.1K + 5.8K 609 days ago
Chapter 146
Jayoyo 1.1K + 5.9K 609 days ago
Chapter 145
Jayoyo 1.2K + 5.9K 609 days ago
Chapter 144
Jayoyo 1.1K + 5.5K 609 days ago
Chapter 143
Jayoyo 1.2K + 5.9K 609 days ago
Chapter 142
Jayoyo 1.2K + 5.8K 609 days ago
Chapter 141
Jayoyo 1.2K + 6.1K 609 days ago
Chapter 140
Jayoyo 1.3K + 6.6K 609 days ago
Chapter 139
Jayoyo 1.1K + 6.1K 609 days ago
Chapter 138
Jayoyo 1.1K + 5.9K 609 days ago
Chapter 137
Jayoyo 1.1K + 6K 609 days ago
Chapter 136
Jayoyo 1.1K + 5.7K 609 days ago
Chapter 135
Jayoyo 1.2K + 5.7K 609 days ago
Chapter 134
Jayoyo 1.2K + 5.8K 609 days ago
Chapter 133
Jayoyo 1.2K + 5.6K 609 days ago
Chapter 132
Jayoyo 1.2K + 6K 609 days ago
Chapter 131
Jayoyo 1.2K + 6K 609 days ago
Chapter 130
Jayoyo 1.3K + 6.4K 609 days ago
Chapter 129
Jayoyo 1.3K + 6.2K 609 days ago
Chapter 128
Jayoyo 1.3K + 6.4K 609 days ago
Chapter 127
Jayoyo 1.2K + 6.3K 609 days ago
Chapter 126
Jayoyo 1.3K + 6.5K 609 days ago
Chapter 125
Jayoyo 1.3K + 6.7K 609 days ago
Chapter 124
Jayoyo 1.3K + 6.7K 609 days ago
Chapter 123
Jayoyo 1.3K + 6.8K 609 days ago
Chapter 122
Jayoyo 1.3K + 6.8K 609 days ago
Chapter 121
Jayoyo 1.3K + 6.7K 609 days ago
Chapter 120
Jayoyo 1.3K + 6.7K 610 days ago
Chapter 119
Jayoyo 1.3K + 6.2K 610 days ago
Chapter 118
Jayoyo 1.3K + 6.2K 610 days ago
Chapter 117
Jayoyo 1.2K + 6.2K 610 days ago
Chapter 116
Jayoyo 1.2K + 6.2K 610 days ago
Chapter 115
Jayoyo 1.3K + 6.4K 610 days ago
Chapter 114
Jayoyo 1.3K + 6.4K 610 days ago
Chapter 113
Jayoyo 1.3K + 6.7K 610 days ago
Chapter 112
Jayoyo 1.3K + 6.4K 610 days ago
Chapter 111
Jayoyo 1.3K + 6.6K 610 days ago
Chapter 110
Jayoyo 1.3K + 6.8K 610 days ago
Chapter 109
Jayoyo 1.2K + 6.4K 610 days ago
Chapter 108
Jayoyo 1.2K + 6.4K 610 days ago
Chapter 107
Jayoyo 1.2K + 6.4K 610 days ago
Chapter 106
Jayoyo 1.2K + 6.3K 610 days ago
Chapter 105
Jayoyo 1.3K + 6.7K 611 days ago
Chapter 104
Jayoyo 1.2K + 6.5K 611 days ago
Chapter 103
Jayoyo 1.3K + 6.7K 611 days ago
Chapter 102
Jayoyo 1.2K + 6.7K 611 days ago
Chapter 101
Jayoyo 1.3K + 6.4K 611 days ago
Chapter 100
Jayoyo 1.4K + 6.9K 611 days ago
Chapter 99
Jayoyo 1.3K + 6.6K 607 days ago
Chapter 98
Jayoyo 1.3K + 6.9K 607 days ago
Chapter 97
Jayoyo 1.3K + 6.9K 607 days ago
Chapter 96
Jayoyo 1.3K + 6.9K 607 days ago
Chapter 95
Jayoyo 1.4K + 7.5K 607 days ago
Chapter 94
Jayoyo 1.4K + 7.5K 607 days ago
Chapter 93
Jayoyo 1.4K + 7.3K 607 days ago
Chapter 92
Jayoyo 1.4K + 7.4K 607 days ago
Chapter 91
Jayoyo 1.4K + 7.8K 607 days ago
Chapter 90
Jayoyo 1.5K + 7.6K 607 days ago
Chapter 89
Jayoyo 1.4K + 7.5K 607 days ago
Chapter 88
Jayoyo 1.5K + 7.7K 607 days ago
Chapter 87
Jayoyo 1.4K + 7.5K 607 days ago
Chapter 86
Jayoyo 1.5K + 7.6K 607 days ago
Chapter 85
Jayoyo 1.5K + 7.8K 607 days ago
Chapter 84
Jayoyo 1.4K + 7.7K 607 days ago
Chapter 83
Jayoyo 1.5K + 7.7K 607 days ago
Chapter 82
Jayoyo 1.5K + 7.5K 607 days ago
Chapter 81
Jayoyo 1.5K + 7.7K 607 days ago
Chapter 80
Jayoyo 1.5K + 7.5K 608 days ago
Chapter 79
Jayoyo 1.4K + 7K 608 days ago
Chapter 78
Jayoyo 1.4K + 7.3K 608 days ago
Chapter 77
Jayoyo 1.5K + 7.5K 608 days ago
Chapter 76
Jayoyo 1.5K + 7.9K 608 days ago
Chapter 75
Jayoyo 1.5K + 7.7K 608 days ago
Chapter 74
Jayoyo 1.5K + 7.6K 608 days ago
Chapter 73
Jayoyo 1.5K + 7.3K 608 days ago
Chapter 72
Jayoyo 1.5K + 7.7K 608 days ago
Chapter 71
Jayoyo 1.5K + 7.7K 608 days ago
Chapter 70
Jayoyo 1.6K + 7.7K 608 days ago
Chapter 69
Jayoyo 1.6K + 8.2K 608 days ago
Chapter 68
Jayoyo 1.6K + 8.1K 608 days ago
Chapter 67
Jayoyo 1.6K + 8.5K 608 days ago
Chapter 66
Jayoyo 1.6K + 8.4K 608 days ago
Chapter 65
Jayoyo 1.6K + 8.4K 608 days ago
Chapter 64
Jayoyo 1.6K + 8.5K 608 days ago
Chapter 63
Jayoyo 1.6K + 8K 608 days ago
Chapter 62
Jayoyo 1.6K + 8.3K 608 days ago
Chapter 61
Jayoyo 1.7K + 8.5K 608 days ago
Chapter 60
Jayoyo 1.7K + 8.7K 608 days ago
Chapter 59
FloMio 1.7K + 8.4K 606 days ago
Chapter 58
FloMio 1.6K + 8.4K 606 days ago
Chapter 57
FloMio 1.6K + 8.5K 606 days ago
Chapter 56
FloMio 1.7K + 8.8K 606 days ago
Chapter 55
FloMio 1.7K + 9K 606 days ago
Chapter 54
FloMio 1.7K + 8.6K 606 days ago
Chapter 53
FloMio 1.8K + 8.8K 606 days ago
Chapter 52
FloMio 2K + 9.8K 606 days ago
Chapter 51
FloMio 1.9K + 9.4K 606 days ago
Chapter 50 : End of S2
FloMio 2K + 9.7K 606 days ago
Chapter 49
FloMio 1.9K + 9.3K 606 days ago
Chapter 48
FloMio 1.8K + 9.1K 606 days ago
Chapter 47
FloMio 1.8K + 9.3K 606 days ago
Chapter 46
FloMio 1.9K + 9.4K 606 days ago
Chapter 45
FloMio 2K + 9.8K 606 days ago
Chapter 44
FloMio 1.9K + 9.2K 606 days ago
Chapter 43
FloMio 1.9K + 9.6K 606 days ago
Chapter 42
FloMio 2K + 10.1K 606 days ago
Chapter 41
FloMio 2.1K + 10.3K 606 days ago
Chapter 40
FloMio 2.1K + 10.4K 606 days ago
Chapter 39
FloMio 1.9K + 9.8K 606 days ago
Chapter 38
FloMio 1.9K + 9.4K 606 days ago
Chapter 37
FloMio 1.9K + 9.7K 606 days ago
Chapter 36
FloMio 1.9K + 9.6K 606 days ago
Chapter 35
FloMio 1.9K + 10K 606 days ago
Chapter 34
FloMio 1.9K + 9.6K 606 days ago
Chapter 33
FloMio 1.9K + 9.8K 606 days ago
Chapter 32
FloMio 1.9K + 9.8K 606 days ago
Chapter 31
FloMio 1.9K + 9.7K 606 days ago
Chapter 30
FloMio 1.9K + 9.7K 606 days ago
Chapter 29
FloMio 1.9K + 9.4K 605 days ago
Chapter 28
FloMio 2K + 10.3K 605 days ago
Chapter 27 : End of S1
FloMio 2.1K + 10.5K 605 days ago
Chapter 26
FloMio 2.1K + 10.5K 605 days ago
Chapter 25
FloMio 2.1K + 10.8K 605 days ago
Chapter 24
FloMio 2K + 10.4K 605 days ago
Chapter 23
FloMio 2.2K + 10.6K 605 days ago
Chapter 22
FloMio 2K + 9.7K 605 days ago
Chapter 21
FloMio 1.9K + 9.4K 605 days ago
Chapter 20
FloMio 1.9K + 9.4K 605 days ago
Chapter 19
FloMio 1.8K + 9K 604 days ago
Chapter 18
FloMio 1.9K + 8.9K 604 days ago
Chapter 17
FloMio 2K + 9.3K 604 days ago
Chapter 16
FloMio 2.1K + 9.9K 604 days ago
Chapter 15
FloMio 2.1K + 10K 604 days ago
Chapter 14
FloMio 2K + 9.5K 604 days ago
Chapter 13
FloMio 2K + 9.3K 604 days ago
Chapter 12
FloMio 2K + 9.3K 604 days ago
Chapter 11
FloMio 2K + 9.8K 604 days ago
Chapter 10
FloMio 2K + 9.6K 604 days ago
Chapter 9
FloMio 2.1K + 9.7K 600 days ago
Chapter 8
FloMio 2.1K + 9.9K 600 days ago
Chapter 7
FloMio 2.1K + 10.3K 600 days ago
Chapter 6
FloMio 2.1K + 10.3K 600 days ago
Chapter 5
FloMio 2.2K + 10.5K 600 days ago
Chapter 4
FloMio 2.2K + 10.7K 600 days ago
Chapter 3
FloMio 2.4K + 11.1K 600 days ago
Chapter 2
FloMio 2.6K + 12.1K 600 days ago
Chapter 1
FloMio 3.6K + 17.4K 600 days ago

Reviews

Discuss

with chapters

Disqus