MAanis

UserID: #933992 Joined: 2022-01-02 11015 member views, 74482 guest views
⋆˚✿˖°🇭‌🇦‌🇱‌🇴‌ 🇸‌🇪‌🇲‌🇺‌🇦‌⋆˚✿˖°
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 𝐮 𝐲𝐠 𝐮𝐝𝐡 𝐦𝐚𝐦𝐩𝐢𝐫
⋆⋅☆⋅⋆ ── ⋆⋅☆⋅⋆ ── ⋆⋅☆⋅⋆ ── ⋆⋅☆⋅⋆ ── ⋆⋅☆⋅⋆
𝐉𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐥𝐮𝐩𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐤𝐭𝐞𝐞𝐫 𝐚𝐧 𝐧𝐲𝐚 𝐛𝐢𝐚𝐫 𝐚𝐤𝐮 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐧𝐠𝐚𝐭 𝐛𝐮𝐚𝐭 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐧𝐲𝐚

𝙳𝚊𝚏𝚝𝚊𝚛 𝙼𝚊𝚗𝚑𝚠𝚊/𝙼𝚊𝚗𝚐𝚊 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚔𝚞 𝚃𝚕

⋆⋅☆⋅⋆ ── ⋆⋅☆⋅⋆ ── ⋆⋅☆⋅⋆ ── ⋆⋅☆⋅⋆ ── ⋆⋅☆⋅⋆
🐣🅼🅰🅽🅷🆆🅰

📌𝑴𝒊𝒎𝒑𝒊 𝑰𝒏𝒅𝒂𝒉 [𝑬𝒏𝒅]
https://batotoo.com/series/106246

📌𝑩𝒖𝒌𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏 𝑬𝒏𝒆𝒏𝒈 𝑬𝒍𝒊𝒔𝒂 [𝑯𝒊𝒂𝒕𝒖𝒔]
https://batotoo.com/series/109857

📌𝑫𝒐𝒏𝒈𝒆𝒏𝒈 𝑬𝒓𝒐𝒕𝒊𝒔 [𝑬𝒏𝒅]
https://batotoo.com/series/117916

📌𝑾𝒂𝒓𝒏𝒂 𝑨𝒔𝒍𝒊 𝑺𝒂𝒋𝒂𝒏𝒈-𝒏𝒊𝒎 [𝑫𝒓𝒐𝒑]
https://batotoo.com/series/120583

🥔🅃🄴🄻🄴🄶🅁🄰🄼

📌𝑨𝒅𝒆𝒌 𝑲𝒂𝒌𝒂𝒌 𝑯𝒐𝒕 🥵 [𝑶𝒏𝒈𝒐𝒊𝒏𝒈]
https://t.me/MAanis1

⋆⋅☆⋅⋆ ── ⋆⋅☆⋅⋆ ── ⋆⋅☆⋅⋆ ── ⋆⋅☆⋅⋆ ── ⋆⋅☆⋅⋆
🐣🅼🅰🅽🅶🅰

📌𝑨𝒌𝒖 𝒅𝒂𝒏 𝒕𝒆𝒎𝒂𝒏𝟐 𝒂𝒅𝒊𝒌𝒌𝒖 [𝑶𝒏𝒈𝒐𝒊𝒏𝒈]
https://batotoo.com/series/131626

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

𝙉𝙤𝙩𝙚 : 𝙅𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙡𝙪𝙥𝙖 𝙙𝙪𝙠𝙪𝙣𝙜 𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧 𝙖𝙨𝙡𝙞𝙣𝙮𝙖 𝙮𝙖...
[ᴍᴇɴɢ-ᴛʟ ʜᴀɴʏᴀ sᴇᴋᴇᴅᴀʀ ʜᴏʙɪ✌️]
. /) /)
( ᵔ ᵕ ᵔ )
/ づ づ ~ ♡

Chapters (107)