Seagulls05

UserID: #728110 Joined: 2021-05-15
Manhwa/Webtoon Project

• 𝑪𝒂𝒓𝒓𝒊𝒆𝒓 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒐𝒏 𝑷𝒓𝒊𝒏𝒄𝒆𝒔𝒔 •
• 𝑯𝒐𝒘 𝑻𝒐 𝑮𝒆𝒕 𝑹𝒊𝒅 𝑶𝒇 𝑴𝒚 𝑫𝒂𝒓𝒌 𝑷𝒂𝒔𝒕? •
• 𝑰 𝑷𝒊𝒄𝒌 𝑼𝒑 𝑨 𝑺𝒆𝒄𝒐𝒏𝒅 𝑴𝒂𝒍𝒆 𝑨𝒇𝒕𝒆𝒓 𝑬𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈 •
• 𝑻𝒉𝒆 𝑭𝒂𝒌𝒆 𝑷𝒓𝒊𝒏𝒄𝒆𝒔𝒔 𝑶𝒑 𝑩𝒖𝒏𝒏𝒚 •
• 𝑺𝒉𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝑺𝒉𝒂𝒅𝒐𝒘𝒔 •

Untuk bantu aku semakin semangat ngeTL, yuk traktir aku di https://trakteer.id/seagulls05
Terima kasih 🥰

Chapters (233)