जासूस x परिवार / Spy Family / スパイ ファミリー
Rank: 19719th, it has 26 monthly / 425 total views.
Genres: Japanese , Manga , Shounen , Action , Comedy , Supernatural , Thriller
Read direction: Right to Left
Release status: Ongoing
Year of Release: 2019
MPCRS(?): A - No age restrictions
Summary:
मास्टर जासूस कोडनेम "ट्वाइलाइट" ले आफ्ना दिनहरू गोप्य अभियानहरूमा बिताएको छ, सबै उत्तम संसारको सपनाको लागि। तर एक दिन, उनले कमाण्डबाट विशेष गरी गाह्रो नयाँ अर्डर प्राप्त गरे। उसको मिशनका लागि उसले अस्थायी परिवार बनाउनुपर्दछ र नयाँ जीवन सुरु गर्नुपर्दछ ?! जासूसी, एक्शन, हास्य प्रकारको कथा एक अनौठौ परिवार को बारे मा!
show the remaining

Chapters (1)

${localHistory_item.text_epi} ${localHistory_item._time_ago}

Reviews

Discuss

with chapters

Disqus